OPCMIA Local 109 Akron/Canton2046 South Main Street
Akron, OH 44301
330-724-1221
330-724-1222